Samarbeid i fokus. 

Vi deler gruppen opp i lag som skal gjennomføre ulike samarbeidsoppgaver. Oppgavene er praktiske og fysiske som får frem samarbeid og smil.

Hallgeir M Lundemo eller Ole F Haarsaker er med gjennom hele gjennomføringen og bedømmer samarbeidet og insatsen i gruppen.

Antall oppgaver: 3-6

Varighet: ca.1,5t. time

Kan også kombineres med andre aktiviteter